Influenzavaccination

Gratis influenzavaccination:

Influenzavaccination tilbydes ikke her.


Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2022/23 og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 4. september 2013, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
Førtidspensionister
Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:– kroniske lungesygdomme
– hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
– diabetes 1 eller 2
– medfødt eller erhvervet immundefekt
– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
– kronisk lever- og nyresvigt
– andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en  alvorlig sundhedsrisiko
–  Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
–  Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at  influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
–  Gravide i 2. og 3. trimester
–  Personale i sundheds- og plejesektoren.
–  Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.
Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar 2022.