Praktisk info

Det er ikke muligt at booke tider på nettet. Tider, udover normal åbningstid, skal aftales med pågældende læge.

Der vil i perioder (af mere end et par dages varighed), hvor en læge har ferie eller er på kursus, blive lukket for at skrive mail til den pågældende læge, idet tidsfristen for besvarelse ikke kan overholdes.

Der vil dog, vanligvis, være bedre sammenhæng og kvalitet i et forløb, hvis det er den læge, der har rekvireret undersøgelsen, som også giver svar på undersøgelsen.

Telefontid hos lægerne kl. 8-8.50, hvortil patienten bliver visiteret via Receptionen. Det er ikke længere muligt at ringe direkte ind til lægen.

Sygebesøg aftales med den enkelte læge, ved akut behov for lægekontakt kontaktes receptionen på 98 67 15 00 og udenfor telefontiden vil der være henvist til et akutnummer og udenfor åbningstiden henvises til lægevagten på 70 150 300.

Det er altid  muligt at kontakte receptionen mellem kl. 8.00 og 11.00 og igen fra kl. 12.30 til 14.00. Fra 11.00 - 12.30 og igen fra kl. 14.00 - 16.00 er der mulighed at kontakte lægehuset ved akut brug for hjælp.

Telefontid hos sygeplejerske kl. 14.00 – 15.00

Klinikken ser ikke sygesikring Gruppe 2 patienter. Der henvises til andre klinikker.

Introduktionslæge Anastasiya Chernaya vil pr. 01.05.2022 være at træffe i klinikken x 1 om måneden.